"Ô étrange Église Orthodoxe, si pauvre et si faible, qui se maintient comme par miracle à travers tant de vicissitudes et de luttes. Église de contrastes, à la fois si traditionnelle et si libre, si archaïque et si vivante, si ritualiste et si personnellement mystique.
Église où la perle de grand prix de l'Évangile est précieusement conservée, parfois sous une couche de poussière. Église qui souvent n'a pas su agir, mais qui sait chanter comme nulle autre la joie de Pâques."
P. Lev Gillet ("Un moine de l'Eglise d'Orient)

13 mai 2017

Sint Rolendis van Gerpinnes (sainte Rolende)

Sint Rolendis

Haar naam (die in het Frans zowel ''Rolande'' als ''Rolende'' wordt gespeld), is in elk geval niet met ''Renelde'' te verwisselen, zoals sommige auteurs het doen. Rolendis was de jongste dochter van Ansa en Dieter, koning der Lombarden die de oorlog voerde tegen de Roomse Paus en door Karel de Grote werd verslagen. Terwijl de andere dochters van het echtpaar ofwel gehuwd waren, ofwel in een klooster waren getreden, volgde Rolendis haar ouders toen ze naar Luik werden verbannen. Ze verbleven er onder de hoede van bisschop Agelfried, die voor een vorstelijke en tevens vaderlijke ballingschap zorgde, zoals Karel de Grote er uitdrukkelijk om had gevraagd.

Daar echter deze gouden ballingschap Dieter niet beviel, verzocht hij om monnik in Corbie (Picardië) te mogen worden, wat hem werd toegestaan. Rolendis en haar moeder begeleidden hem op deze reis en vestigden zich niet ver van het klooster, tot zijn dood in 774.

Maar Rolendis bleef niet onopgemerkt. Ze was heel mooi, en de adel van deze ''onttroonde prinses'', alsmede haar onbetwistbare deugden, trokken menig jonge edelman aan. Een Schotse prins streefde naar een huwelijk met haar en vertrouwde zijn wens aan haar ouders. Gezien de onzekere toekomst van hun dochter, raadden Dieter en Ansa haar aan dit aanbod aan te nemen, maar Rolendis wenste sinds haar kinderjaren non te worden. Daarom besloot ze na de dood van Dieter, in overeenkomst met haar moeder, de vlucht te nemen terwijl de Schotse heren ze naar haar echtgenoot in spe zouden leiden. Zo werd ze de ''voortvluchtige prinses'' die later in kronieken en klaagliederen is vereeuwigd. Haar doel was Keulen, waar ze in het Sint-Ursulaklooster wou treden. Ze had immers tijdens haar verblijf in Luik zusters van deze stichting leren kennen en hun vroomheid gewaardeerd. Ansa begeleidde haar dochter, en ze stopten enige tijd in Lobbes, waar een onkel van Rolendis woonde. Uit vermoeidheid bleef Ansa in Lobbes.

Maar Rolendis was er niet beter aan toe dan haar moeder. Ze was door de wisselvalligheden van de reis uitgeput. Ze liep door Gerpinnes heen en bereikte Villers-Poterie, waar ze stoppen moest en liefdadig werd ontvangen in de hut van een pachter. Haar krachten namen snel af. Voelende dat haar dood nabij was, liet Rolendis de pastoor van het oord komen, die haar de heilige olie toediende en de Eucharistie gaf. Gezien de erbarmelijke toestand van het jonge meisje liet hij ze naar een dichtbije villa overbrengen. Rolendis vroeg of men haar overlijden aan haar moeder kon meedelen, fluisterde zoals Christus op het kruis ''Heer, in uw handen beveel ik mijn ziel'' en gaf de geest.

Het was op 13 mei 774.

Nu was er een blinde man, vanwege de geruchten omtrent de jonge overledene, naast het levenloze lichaam komen bidden, en hij genas daarbij. Het verhaal ging de hele streek rond, ze begon vereerd te worden, en het lichaam van de jonge prinses werd in de kerk van Gerpinnes overgebracht. Er wordt ook verteld dat uit het lichaam van Rolendis een olie sijpelde die wonden heelde. En er volgden nog andere mirakels... Ansa kwam op bedevaart naar het graf van haar dochter, en haar pijn werd in grote mate gelenigd toen ze hoorde hoe de zegeningen Gods het overlijden hadden opgevolgd.

De relieken bevinden zich nog te Gerpinnes, in een prachtige relikwieënkast. Er vindt een omvangrijke processie plaats op de maandag na Pinksteren. Sint Rolendis wordt op 13 mei gevierd, waarbij de troparion voor een non wordt gezongen, hoewel ze het klooster nog niet had kunnen bereiken.

Duidelijk zichtbaar in de Sint-Michielskerk - rooms-katholieke parochie te Gerpinnes waar de heilige relikwieën zich bevinden - zijn getuigenissen van genezingen en gunsten, die gekregen zijn van de Hemel door de voorbede van Sint Rolendis. De muur langs de trap naar de Merovingische crypte is met vele votieftafels bedekt. Ten tijde van de bedevaart in mei 2004 was de laatste votieftafel van 2003. Sint Rolendis, bid God voor ons !

чтец Жан-Мишель


Tropaire & Synaxaire :
http://stmaterne.blogspot.be/2007/05/sainte-rolende-de-gerpinnes-13-mai.html

Précédent pélerinage orthodoxe :
http://stmaterne.blogspot.be/2014/03/pelerinage-orthodoxe-sainte-rolende.html
http://www.egliserussememorial.be/Egliserusse/news.php?lng=fr&pg=275

Acathiste à sainte Rolende
http://stmaterne.blogspot.com/2015/05/sainte-rolende-de-gerpinnes-office.html

11 mai 2017

Conférence: Saints et saintes en Belgique au premier millénaire (31.5.17)

Conférence de théologie ascétique
Saints et saintes en Belgique
au premier millénaire
par Jean Hamblenne
Depuis quand la Belgique connaît-elle une tradition chrétienne ? Quelles sont les grandes figures de sainteté qui ont vécu dans les régions qui constituent aujourd’hui la Belgique ? Telles sont quelques unes des questions qu’abordera Jean Hamblenne, dans sa conférence. L’intervention sera suivie d’un échange avec les participants.


Spécialisé dans les recherches hagiographiques au sujet des saints de nos régions au premier millénaire, Jean Hamblenne enseigne l’hagiologie à l’Institut Saint-Jean dont il est lui-même diplômé.
Instituteur de formation, il enseigne la religion orthodoxe dans les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 1997.
Il est marié et père de famille. Il est l’un des responsables et sous-diacre de la Paroisse des Saints-qui-ont-illuminé-la- terre-russe à Ottignies-Louvain-la-Neuve (patriarcat de Moscou).
Entrée libre        www.ioj.be         www.facebook.com/ institutsaintjean
Mercredi 31 mai 2017, 18:00 à 20:00 heures

26 rue Paul Spaak, 1050 Bruxelles

10 mai 2017

09 mai 2017

Comment ne pas vieillir (st. Nicolas)

Tous les matins, pensez bien que vous êtes un miracle nouvellement né. Et alors vous ne vous sentirez pas vieillir.
Saint Nicolas Velimirovic

08 mai 2017

Héros


Donner sa vie pour sa patrie, et puis si on a été (en partie..) épargné, la donner entièrement à Dieu, en continuant de porter sa patrie mais cette fois dans la prière. Des héros.

07 mai 2017

la fête de l'Eucharistie (p. John)

L'Eucharistie : une Fête de la Foi qui purifie le cœur, encourage l'esprit, fortifie le corps, et nourrit l'âme.
P. John

The Eucharist: a Feast of Faith which purifies the heart, encourages the spirit, fortifies the body, and nourishes the soul.
Fr. John
Archangel Michael Orthodox Church